Dnia 20 września 2017 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej zajął stanowisko w sprawie kredytów udzielanych w obcej walucie. W sprawie rumuńskich kredytobiorców wydał wyrok, który może mieć wpływ również na sprawy polskich „frankowiczów”.

W wyroku w sprawie I-C186/16 uznał, że banki udzielając kredytów w obcych walutach (w omawianej sprawie kredyt był indeksowany we frankach szwajcarskich) zobowiązane są do pełnego i rzetelnego informowania kredytobiorców o ryzyku walutowym. W sprawie powodowie wnieśli o uznanie za nieważne postanowienia umowy kredytowej przerzucające ryzyko walutowe całkowicie na kredytobiorców i o ustalenie nowego harmonogramu spłaty kredytu, z uwzględnieniem przewalutowania z franków na leje rumuńskie. Przewalutowanie według powodów miało nastąpić według kursu z dnia zawarcia umowy. W odróżnieniu od spraw polskich „frankowiczów” w przedmiotowej sprawie kredytobiorcy zobowiązani byli spłacać raty kredytu również w CHF.

Odnosząc się do ryzyka walutowego Trybunał podkreślił, iż nie chodzi tu o jako takie ryzyko walutowe, ale o skalę zmian kursu waluty obowiązującą w trakcie trwania całej umowy kredytowej. Zdaniem TSUE niedopuszczalne jest całkowite przeniesienie ryzyka walutowego na kredytobiorców. Praktyka polskich banków przedstawiających symulację zmian kursu walut jedynie w okresie miesiąca w świetle omawianego orzeczenia jest praktyką niedopuszczalną. Dodatkowo banki zabezpieczając się przed ryzykiem kursowym dopuszczają się nadużyć w zakresie równowagi kontraktowej.

W omawianym orzeczeniu TSUE zwrócił również uwagę na konieczność informowania przez banki o wpływie deprecjacji waluty (np. PLN) i wzrostu zagranicznej stopy procentowej na wysokość raty kredytu we frankach szwajcarskich. Trybunał stwierdził, iż niewskazanie przez bank faktu silnych zmian kursu franka w stosunku do leja rumuńskiego, stanowi o niepełnym i niewystarczającym przedstawieniu ryzyka walutowego. W konsekwencji kredytobiorcy nie byli w stanie podjąć decyzji o kredycie w sposób świadomy i rozważny.

Wymóg wynikający z Artykułu 4 ust. 2 dyrektywy Rady 93/13/EWG z dnia 5 kwietnia 1993 r. w sprawie nieuczciwych warunków w umowach konsumenckich przewiduje, że umowa kredytowa musi być przejrzysta nie tylko pod względem gramatycznym i formalnym, ale przede wszystkim w sposób klarowny musi przedstawiać mechanizmy, które ostatecznie będą miały ekonomiczne konsekwencje dla kredytobiorców. Decyzja o zawarciu umowy musi być zatem podjęta w oparciu o jasne i zrozumiałe kryteria dotyczące m.in. ryzyka walutowego.

Sądy krajowe zobowiązane są przy rozpatrywaniu spraw „frankowiczów” do wnikliwej oceny całokształtu okoliczności faktycznych towarzyszących ofercie banku i zawieraniu umowy kredytowej. Sąd musi zatem ocenić czy kredytobiorcy zostały przedstawione wszystkie informacje niezbędne do oceny ekonomicznych konsekwencji zawieranej umowy i całkowitego kosztu kredytu oraz czy zostały one przekazane w sposób, o którym mowa w Artykule 4 ust. 2 dyrektywy Rady 93/13/EWG. Jeśli zatem w konsekwencji postępowania dowodowego sąd krajowy uzna, że na skutek niewystarczającego poinformowania o mechanizmach i ryzyku walutowym naruszona została równowaga kontraktowa, istnieć będą podstawy do uznania, że postanowienia umowy kredytu dotyczące waluty w jakiej udzielany jest kredyt (np. CHF) są nieuczciwym warunkiem, a w konsekwencji nie wiążą kredytobiorcy. Jeśli postanowienia takie regulują główne świadczenia stron konsekwencją będzie nieważność całej umowy.

 

Szkolenia

Grupa POMORSKI oferuje usługi szkoleniowe dla firm, spółek prawa handlowego oraz jednostek samorządu terytorialnego.

Sprawdź szczegóły

Kontakt

Siedziba firmy
ul. Chałubińskiego 8, p. 38
00-613 Warszawa
tel. +48 (22) 10 22 111
sekretariat@pomorski.pl
Filia
Plac Obrońców Warszawy 2
09-402 Płock
tel. +48 (24) 364 88 88
sekretariat@pomorski.pl

Zaufali nam

  • Alufest
  • Ponzio
  • Alior Bank
  • Orlen Oil

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2014 - 2018 Wiesław Pomorski | Informacje RODO

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem
Webpiksel.pl