Podatnik zwrócił się do dyrektora Krajowej Informacji Podatkowej z zapytaniem czy przy przedawnionych roszczeniach powstaje obowiązek podatkowy.

Z powodu trudności finansowych podatnik nie spłacił zaciągniętego wcześniej kredytu. Bank sprzedał należność firmie windykacyjnej, która wystąpiła o egzekucję świadczenia. Podatnik podniósł jednak w toku procesu zarzut przedawnienia. Z cywilnego punktu widzenia, zarzut ten powoduje, że roszczenie istnieje, ale nie może być dochodzone. W interpretacji indywidualnej z dnia 15 maja 2017 r. w sprawie 0112-KDIL3-1.4011.38.2017.2.KF zostało stwierdzone, że w takiej sytuacji po stronie podatnika powstaje przychód i z tego względu podatnik zobowiązany jest do zapłaty podatku dochodowego. Fiskus zatem nie potwierdził stanowiska podatnika, że po jego stronie nie powstało przysporzenie majątkowe i z tego względu, nie będzie on zobowiązany do zapłaty podatku dochodowego. Zdaniem organu przychód po stronie podatnika powstaje w momencie upływu terminu przedawnienia. Przedawnienie roszczenia nie chroni zatem przed podatkiem dochodowym. 

Zdaniem organu zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, kwoty uzyskane z tytułu zwrotu z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego oraz wypłaty z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego, w tym także dokonane na rzecz osoby uprawnionej na wypadek śmierci oszczędzającego, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i art. 17.

Organ stoi na stanowisku, iż użycie przez ustawodawcę sformułowania „w szczególności” wskazuje, że katalog przychodów z innych źródeł jest katalogiem otwartym. W konsekwencji przysporzenia majątkowe, nie wymienione w pozostałych źródłach przychodu, będą objęte dyspozycją przepisu art. 20 ust. 1 pdof i podlegać będą opodatkowaniu. W konsekwencji jeżeli podatnik podnosi zarzut przedawnienia roszczenia musi liczyć się z tym, że dla organu podatkowego „osiąga realne przysporzenie majątkowe, które - jako przychód z innych źródeł - podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym”.

Szkolenia

Grupa POMORSKI oferuje usługi szkoleniowe dla firm, spółek prawa handlowego oraz jednostek samorządu terytorialnego.

Sprawdź szczegóły

Kontakt

Siedziba firmy
ul. Chałubińskiego 8, p. 38
00-613 Warszawa
tel. +48 (22) 10 22 111
sekretariat@pomorski.pl
Filia
Plac Obrońców Warszawy 2
09-402 Płock
tel. +48 (24) 364 88 88
sekretariat@pomorski.pl

Zaufali nam

  • Alufest
  • Ponzio
  • Alior Bank
  • Orlen Oil

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2014 - 2018 Wiesław Pomorski | Informacje RODO

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem