1 czerwca 2017 r. wchodzą w życie gruntowne zmiany w kodeksie postępowania administracyjnego. Eksperci prognozują szybsze załatwianie spraw w urzędach, zwiększenie tempa prowadzenia postępowań administracyjnych oraz ogólny wzrost jakości i zwiększenie sprawności obsługi interesantów.

Nowelę przepisów regulujących postępowanie administracyjne zawdzięczamy Ministerstwu Rozwoju, które poprzez realizację projektu „100 zmian dla firm – Pakiet ułatwień dla przedsiębiorców” chce stworzyć przyjazne środowisko dla osób prowadzących własną działalność gospodarczą. Nie jest więc zaskoczeniem, że to właśnie przedsiębiorcy mają stanowić grupę głównych beneficjentów zmian. 

Wprowadzenie instytucji mediacji oraz formy „milczącego załatwienia sprawy” wydaje się najbardziej rewolucjonizować dotychczasowe postępowanie administracyjne. Zgodnie z przepisami kodeksu zwartymi w nowopowstałym rozdziale 5a, celem mediacji ma być „wyjaśnienie i rozważenie okoliczności faktycznych i prawnych sprawy oraz dokonanie ustaleń dotyczących jej załatwienia w granicach obowiązującego prawa, w tym przez wydanie decyzji lub zawarcie ugody”. W myśl noweli, mediacja ma być dobrowolna, a w roli uczestników będzie mógł występować zarówno organ prowadzący postępowanie, jak i strona postępowania. Oprócz głównego celu wprowadzenia nowej instytucji – ułatwienia polubownego rozwiązania zaistniałych sporów pomiędzy stronami, mediacja ma umożliwić lepsze poznanie stanowisk obu stron, a także trafniejsze wyjaśnienie motywów podjętej przez organ decyzji.

Kolejną nowość zaczerpniętą ze znowelizowanych przepisów stanowi tryb tzw. „milczącego załatwienia sprawy” zgodnie z którym w sytuacji, gdy w okresie miesiąca (co do zasady) od dnia doręczenia żądania strony przed organ właściwy nie wyda on decyzji lub postanowienia kończącego postępowanie w sprawie (tzw. „milczące zakończenie postępowania”) lub nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji (tzw. „milcząca zgoda), sprawa zostanie zakończona poprzez uwzględnienie żądania strony w całości. Nowy tryb będzie stanowił regułę w przypadku postępowań uproszczonych.

Dodatkowo, od 1 czerwca w kodeksie postępowania administracyjnego znajdziemy przejrzyste przepisy dotyczące zasad zaskarżania bezczynności organów, przewlekłości postępowania, a także literalnie wyrażoną zasadę proporcjonalności, równości oraz bezstronności organów. Ponadto, zostaną wprowadzone ogólne reguły dotyczące kar pieniężnych, co ma na celu usystematyzowanie normujących tę kwestię przepisów, dotychczas rozporoszonych w przepisach szczegółowych. Według nowych zasad, organ podczas nakładania kary pieniężnej będzie zobowiązany do wzięcia pod uwagę różnorakich okoliczności, m.in. wagi naruszenia, wysokości uzyskanej korzyści czy motywacji strony – nowelizacja wprowadzi adekwatność kary do stopnia przewinienia, a zlikwiduje dotychczasową arbitralność organów w tym zakresie.

Czy prezentowane zmiany faktycznie usprawnią działanie organów administracyjnych i wprowadzą atmosferę partnerstwa pomiędzy interesantami a organami publicznymi? Pierwsze wrażenie pozwala wierzyć , iż proponowane reformy nie stanowią jedynie pustych obietnic – miejmy nadzieję, iż znowelizowane przepisy poprawią jakość postępowań administracyjnych nie tylko w teorii, a przede wszystkim w praktyce.

Szkolenia

Grupa POMORSKI oferuje usługi szkoleniowe dla firm, spółek prawa handlowego oraz jednostek samorządu terytorialnego.

Sprawdź szczegóły

Kontakt

Siedziba firmy
ul. Chałubińskiego 8, p. 38
00-613 Warszawa
tel. +48 (22) 10 22 111
sekretariat@pomorski.pl
Filia
Plac Obrońców Warszawy 2
09-402 Płock
tel. +48 (24) 364 88 88
sekretariat@pomorski.pl

Zaufali nam

  • Alufest
  • Ponzio
  • Alior Bank
  • Orlen Oil

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2014 - 2018 Wiesław Pomorski | Informacje RODO

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem