Z chwilą przystąpienia Polski do Unii Europejskiej prawa pasażerów linii lotniczych w Unii Europejskiej reguluje rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 261/2004/WE z dnia 11 lutego 2004 r. ustanawiające wspólne zasady odszkodowania i pomocy dla pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład albo odwołania lub dużego opóźnienia lotów.

Rozporządzenie znajduje zastosowanie zarówno w przypadku pasażerów odlatujących z lotniska znajdującego się na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej, jak i pasażerów odlatujących z lotniska znajdującego się w kraju trzecim i lądującym na lotnisku w kraju należącym do Unii, jeżeli przewoźnik lotniczy obsługujący dany lot jest przewoźnikiem wspólnotowym.

Zgodnie z unijnymi przepisami pasażerom, których lot został z winy przewoźnika odwołany lub znacznie opóźniony przysługuje prawo do odszkodowania. Przepisy te z góry określają wysokość kwot jakich pasażer może domagać się od linii lotniczych. W przypadku odwołania lotu pasażerowie mają prawo do odszkodowania w wysokości:

  1. 250 EUR dla wszystkich lotów o długości do 1.500 kilometrów;
  2. 400 EUR dla wszystkich lotów wewnątrzwspólnotowych dłuższych niż 1.500 kilometrów i wszystkich innych lotów o długości od 1.500 do 3.500 kilometrów;
  3. 600 EUR dla wszystkich innych lotów.

Według stanowiska przyjętego przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w wyroku z dnia 19 listopada 2009 r. odszkodowanie przysługuje również pasażerom opóźnionych lotów, jeżeli z powodu tych lotów poniosą stratę czasu wynoszącą co najmniej trzy godziny, czyli jeżeli przybędą do ich miejsca docelowego co najmniej trzy godziny po pierwotnie przewidzianej przez przewoźnika lotniczego godzinie przylotu. Kluczowe dla wypłaty odszkodowania będzie potwierdzenie, że do opóźnienia lotu doszło z przyczyn, na które przewoźnik miał wpływ. O rekompensacie nie będzie mowy, jeśli opóźnienie samolotów było spowodowane działaniem sił wyższych.

Co do zasady odszkodowanie uzyskane na podstawie powyższych przepisów nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, ponieważ zastosowanie znajduje tutaj zwolnienie przedmiotowe, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt. 3 ustawy PIT. Odszkodowanie to na gruncie ustawy podatkowej jest rozumiane jako odszkodowanie, którego wysokość lub zasady ustalania wynikają wprost z przepisów odrębnych ustaw lub przepisów wykonawczych wydanych na podstawie tych ustaw. W tym przypadku jest to rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 261/2004/WE z dnia 11 lutego 2004 r. Takie stanowisko potwierdza Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z dnia 11 maja 2015 r. (znak IPPB4/4511-292/15-2/JK).

Jak wygląda praktyka w tej kwestii?
Najczęściej spotkać można się z sytuacją, w której linie lotnicze wysyłają w odpowiedzi na reklamacje pasażerów pisma zawierające przeprosiny za niedogodności poniesione w związku z wykupionym lotem, powołując się na przesłankę siły wyższej zwalniającej przewoźnika z odpowiedzialności. Aby nie stracić klienta linie lotnicze oferują swoim pasażerom tzw. gest handlowy. Polega to na zaoferowaniu pasażerowi co prawda niższej kwoty, od tej, którą przewiduje rozporządzenie w zamian za odwołanie lub opóźnienie lotu jednocześnie wymagając od swojego klienta zrzeczenia się wszelkich roszczeń.

W wielu przypadkach warunki są dla pasażerów bardzo korzystne, ponieważ zaproponowaną kwotę można otrzymać w krótkim czasie, bez konieczności kierowania sprawy na drogę sądową.
Wielu pasażerów nie zdaje sobie jednak sprawy jakie konsekwencje podatkowe niesie ze sobą zgoda na takie warunki przewoźnika.

Powyżej przytoczony sposób rozwiązania sporu pomiędzy linią lotniczą, a pasażerem w świetle prawa podatkowego, a dokładniej ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych traktowany jest jako ugoda pozasądowa, która podlega opodatkowaniu na podstawie art. 21 ust. 1 pkt. 3 lit. g ustawy PIT. Wobec tego pomniejszona już przez linię lotniczą kwota gestu handlowego w stosunku do kwoty, którą przewidują przepisy unijnego rozporządzenia musi być obniżona o podatek dochodowy zgodnie z wybraną przez pasażera formą opodatkowania. Wolne od opodatkowania są natomiast ugody zawarte przed sądem lub odszkodowania wynikające z orzeczenia sądu. W ten sposób przepisy podatkowe odstraszają od polubownego i ugodowego rozstrzygania sporów, zmuszając strony do rozstrzygania sporu przed sądem.

Warto wiedzieć, że w 2014 roku Sąd Najwyższy rozstrzygnął kwestię będącą przyczyną wielu sporów odnośnie tego czy pasażer może wstąpić na drogę sądową z roszczeniem o odszkodowanie z tytułu opóźnienia lotu. Zdaniem Sądu Najwyższego w takim przypadku zachodzi przemienność drogi postępowania przed sądami powszechnymi lub przed Prezesem Urzędu Lotnictwa Cywilnego. Pasażer może zatem wybrać, przed którym organem chce dochodzić swoich praw. W praktyce postępowanie przed sądem podlega opłacie stosunkowej w wysokości 5% kwoty, której się domagamy, natomiast skarga do Urzędu Lotnictwa Cywilnego jest bezpłatna. Jednakże uzyskanie odszkodowania przed Urzędem Lotnictwa Celnego może potrwać znacznie dłużej, niż w przypadku drogi sądowej.

Jeśli Twój lot został odwołany albo opóźniony skontaktuj się z naszymi prawnikami, którzy chętnie pomogą uzyskać pełną wartość odszkodowania bez konieczności płacenia podatku.

Szkolenia

Grupa POMORSKI oferuje usługi szkoleniowe dla firm, spółek prawa handlowego oraz jednostek samorządu terytorialnego.

Sprawdź szczegóły

Kontakt

Siedziba firmy
ul. Chałubińskiego 8, p. 38
00-613 Warszawa
tel. +48 (22) 10 22 111
sekretariat@pomorski.pl
Filia
Plac Obrońców Warszawy 2
09-402 Płock
tel. +48 (24) 364 88 88
sekretariat@pomorski.pl

Zaufali nam

  • Alufest
  • Ponzio
  • Alior Bank
  • Orlen Oil

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2014 - 2018 Wiesław Pomorski | Informacje RODO

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem