Przebieg kontroli podatkowej kontrolujący organ dokumentuje w protokole. Dodatkowo stan faktyczny może być utrwalony za pomocą aparatury rejestrującej obraz i dźwięk lub na informatycznych nośnikach danych. W samym protokole z kontroli mogą być zawarte ustalenia dotyczące badania ksiąg.

 Protokół z kontroli jest zatem dokumentem, w którym organ podatkowy analizuje zgodność dokonywanych rozliczeń z obowiązującym prawem.

W przypadku, gdy podatnik nie zgadza się z ustaleniami poczynionymi przez organ podatkowy w protokole z kontroli podatkowej, może w terminie 14 dni od dnia jego doręczenia przedstawić zastrzeżenia lub wyjaśnienia, wskazując równocześnie wnioski dowodowe. Istotnym jest zatem żeby jak najszybciej przygotować zastrzeżenia do otrzymanego protokołu z kontroli. Z praktyki wynika bowiem, iż często ze względu na szeroki zakres kontroli, zebrany materiał dowodowy jak i same ustalenia stanowią kilkudziesięciu lub kilkusetstronicowy dokument. Rzetelne odniesienie się do ustaleń zawartych w protokole wymaga zatem czasu.

Warto również zwrócić uwagę na możliwości składania wyjaśnień przez kontrolowanego podczas kontroli. W większości przypadków właściciele firm składając wyjaśnienia pogarszają swoją sytuację w potencjalnym sporze z fiskusem przekazując informacje jakich żąda kontrolujący, a które często nie odzwierciedlają należycie rzeczywistego stanu faktycznego rozliczeń. Jak wskazuje orzecznictwo nie można w takiej sytuacji domagać się usunięcia złożonych tych oświadczeń z treści protokołu kontroli, które wywołują negatywne skutki dla kontrolowanego. Z drugiej jednak strony można zarzucić organowi brak przeprowadzenia dowodu w postaci przesłuchania kontrolowanego, które to wyjaśnienia mogłyby stanowić podstawę do przyjęcia innych ustaleń.

Należy również zauważyć, iż Kontrolowany jest obowiązany ustanowić pełnomocnika na wypadek swojej nieobecności w czasie kontroli. Czynności kontrolnych dokonuje się bowiem przy udziale Kontrolowanego lub jego pełnomocnika.

Co się dzieje w przypadku nie złożenia zastrzeżeń do protokołu z kontroli podatkowej?

Aktualne przepisy przewidują domniemanie, że jeśli Kontrolowany nie złoży zastrzeżeń lub wyjaśnień w terminie 14 dni od dnia otrzymania protokołu to uznaje się, iż nie kwestionuje ustaleń w nim zawartych czyli np. obowiązek zapłaty podatku. Na tym etapie brak złożenia zastrzeżeń nie pozbawia prawa do późniejszego kwestionowania ustaleń ale już podczas postępowania podatkowego, które zmierza do wymiaru podatku. Dzięki terminowemu złożeniu zastrzeżeń i wyjaśnień do protokołu z kontroli można uniknąć postępowania podatkowego, które z reguły prowadzi do wymiaru podatku oraz do dokonania dodatkowych ustaleń, które narażają podatnika na kolejne zobowiązania.

Odpowiadając natomiast na pytanie postawione w tytule niniejszego artykułu należy odpowiedzieć jednoznacznie – warto składać zastrzeżenia i wyjaśnienia do protokołu z kontroli. Często bowiem poprzez takie działanie przy pomocy profesjonalnego pełnomocnika, można uniknąć postępowania podatkowego, które zmierza już do wymiaru podatku. Co więcej, przyjęta od początku kontroli konsekwentna strategia może pozwolić na ochronę biznesu i uniknięcie otrzymania decyzji określającej podatek do zapłaty.

Szkolenia

Grupa POMORSKI oferuje usługi szkoleniowe dla firm, spółek prawa handlowego oraz jednostek samorządu terytorialnego.

Sprawdź szczegóły

Kontakt

Siedziba firmy
ul. Chałubińskiego 8, p. 38
00-613 Warszawa
tel. +48 (22) 10 22 111
sekretariat@pomorski.pl
Filia
Plac Obrońców Warszawy 2
09-402 Płock
tel. +48 (24) 364 88 88
sekretariat@pomorski.pl

Zaufali nam

  • Alufest
  • Ponzio
  • Alior Bank
  • Orlen Oil

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2014 - 2018 Wiesław Pomorski | Informacje RODO

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem