Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie w uzasadnieniu wyroku z dnia 22 marca 2017 roku, sygn. akt II FSK 453/15, przychylił się do stanowiska Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu zawartego w wyroku z dnia 10 października 2014 roku, sygn. akt I SA/Po 259/14, oddalając skargę kasacyjną.

W stanie faktycznym Skarżąca wskazała, iż jako spółka kapitałowa jest wspólnikiem spółki komandytowej („Spółka komandytowa”). W związku z restrukturyzacją grupy, planowane było m.in. założenie grupy spółek osobowych, w ten sposób że Spółka komandytowa stanie się wspólnikiem spółki osobowej („Spółka 1”), a Spółka 1 stanie się wspólnikiem innej spółki osobowej („Spółka 2”). Następnie Spółka komandytowa udzieli pożyczki na rzecz Spółki 2. W związku z tym podatnik powziął wątpliwości, czy odsetki od pożyczki udzielonej przez Spółkę na rzecz Spółki Osobowej 2 będą stanowiły koszt podatkowy po stronie Wnioskodawczyni? Skarżąca argumentowała, że odsetki od pożyczki udzielonej przez Spółkę komandytową nie będą stanowiły dla niej odsetek od własnego kapitału, ponieważ podmiotem udzielającym pożyczki będzie Spółka komandytowa.

W uzasadnieniu Naczelny Sąd Administracyjny wskazał, że mimo, iż Skarżąca nie będzie bezpośrednio stroną umowy pożyczki, a jedynie bezpośrednim wspólnikiem pożyczkodawcy oraz pośrednim wspólnikiem pożyczkobiorcy, to zapłacone odsetki od pożyczki stanowią odsetki od kapitału włożonego przez Skarżącą w źródło przychodów. W konsekwencji kwoty wypłaconych odsetek od pożyczki udzielonej przez Spółkę komandytową nie będą mogły stanowić dla Skarżącej kosztów podatkowych.

Podatnik powinien wiedzieć, że kosztami uzyskania przychodu są wszelkie racjonalne i gospodarczo uzasadnione wydatki związane z prowadzoną działalnością gospodarczą. Powinny one pozostawać w związku przyczynowo- skutkowym z przychodem lub źródłem przychodu i być poniesione w celu osiągnięcia przychodu lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodu, być właściwie udokumentowane oraz nie znajdować się na liście kosztów nieuznawanych za koszty uzyskania przychodów, które są wymienione w art. 16 ust. 1 w stawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych.

W sytuacji, gdy podatnik jest wspólnikiem Spółki, to może partycypować w jej przychodach proporcjonalnie do prawa do udziału w zysku. Takimi przychodami mogą być np. przychody z odsetek wynikające z udzielenia przez Spółkę pożyczki Spółce Osobowej 2, której jest wspólnikiem. Warto pamiętać, że jednocześnie podatnik, będąc wspólnikiem Spółki, która stała się wspólnikiem Spółki Osobowej 1, a Spółka Osobowa 1 stała się wspólnikiem Spółki Osobowej 2, będzie również partycypować w zysku Spółki Osobowej 2. Zatem gdy mamy do czynienia z ciągiem powiązanych ze sobą spółek osobowych, istota pożyczki zaciągniętej przez jedną z tych spółek osobowych od innej z tych spółek (a także bezpośrednio od wspólnika tych spółek) sprowadza się do tego, że wspólnik pożycza pieniądze sam sobie - w części, w jakiej posiada udziały w tych spółkach.

Szkolenia

Grupa POMORSKI oferuje usługi szkoleniowe dla firm, spółek prawa handlowego oraz jednostek samorządu terytorialnego.

Sprawdź szczegóły

Kontakt

Siedziba firmy
ul. Chałubińskiego 8, p. 38
00-613 Warszawa
tel. +48 (22) 10 22 111
sekretariat@pomorski.pl
Filia
Plac Obrońców Warszawy 2
09-402 Płock
tel. +48 (24) 364 88 88
sekretariat@pomorski.pl

Zaufali nam

  • Alufest
  • Ponzio
  • Alior Bank
  • Orlen Oil

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2014 - 2018 Wiesław Pomorski | Informacje RODO

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem