Omawiana ustawa określa zasady i tryb przeciwdziałania praktykom stosowanym przez nabywców produktów rolnych lub spożywczych lub dostawców tych produktów, którzy chcą nieuczciwie wykorzystać przewagę kontraktową. Postanowienia tejże ustawy mogą być stosowane, gdy skutki wykorzystania przewagi kontraktowej wystąpią lub będą mogły wystąpić na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Ustawa ta weszła w życie z dniem 12 maja 2017 roku.

Co ważne, ustawa ma na celu wsparcie dostawców, producentów oraz nabywców produktów spożywczych w ich relacjach z silniejszymi podmiotami handlowymi będącymi sieciami handlowymi (np. sieci supermarketów, dyskontów oraz hurtowni) oraz eliminację stosowania nieuczciwych praktyk w celu osiągniecia przewagi kontraktowej. 

Takie nieuczciwe wykorzystywanie przewagi kontraktowej, zgodnie z ustawą, może polegać między innymi na: nieuzasadnionym rozwiązaniu umowy lub zagrożeniu rozwiązaniem umowy; przyznaniu wyłącznie jednej stronie uprawnienia do rozwiązania umowy, odstąpienia od niej lub jej wypowiedzenia; uzależnianiu zawarcia lub kontynuowania umowy od przyjęcia lub spełnienia przez jedną ze stron innego świadczenia albo na nieuzasadnionym wydłużaniu terminów płatności za dostarczone produkty rolne lub spożywcze. Wskazany zakres obejmować ma opłaty „półkowe”, które są ukrywane przez sieci handlowe pod innymi postaciami.

Organem właściwym w sprawach dotyczących nieuczciwego wykorzystywania przewagi kontraktowej jest Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK). Postępowania te wszczynane są z urzędu pod warunkiem, że jest przekroczona łączna roczna wartość obrotów pomiędzy dostawcą i nabywcą w wysokości 50.000 złotych oraz łączna roczna wartość obrotów dostawcy lub nabywcy, bądź ich grupy w wysokości 100.000.000 złotych.

Prezes UOKiK posiada szerokie kompetencje w zakresie prowadzenia powyższych postępowań, zaczynając od żądania od przedsiębiorcy udostępnienia informacji oraz dokumentów, poprzez żądanie dostępu do budynków i lokali przedsiębiorcy, a kończąc na żądaniu ustnych wyjaśnień dotyczących przedmiotu kontroli oraz odpisów i wyciągów dokumentów przedsiębiorcy.

Ustawa przewiduje bardzo restrykcyjne kary pieniężne w przypadku wydania decyzji o stosowaniu nieuczciwych praktyk przez przedsiębiorcę. Prezes UOKiK będzie mógł zastosować karę pieniężną w wysokości nawet do 3% rocznego obrotu przedsiębiorcy, a kara ta może zostać nałożona nawet, jeśli naruszenie tego zakazu było nieumyślne.

Trzeba zauważyć, iż ustawa zawiera pojęcia nieostre oraz ograniczoną ilość definicji. W związku z tym ciężko przewidzieć, jak przepisy prawne będą interpretowane oraz czy zrealizuje ona założone przez ustawodawcę cele.

Szkolenia

Grupa POMORSKI oferuje usługi szkoleniowe dla firm, spółek prawa handlowego oraz jednostek samorządu terytorialnego.

Sprawdź szczegóły

Kontakt

Siedziba firmy
ul. Chałubińskiego 8, p. 38
00-613 Warszawa
tel. +48 (22) 10 22 111
sekretariat@pomorski.pl
Filia
Plac Obrońców Warszawy 2
09-402 Płock
tel. +48 (24) 364 88 88
sekretariat@pomorski.pl

Zaufali nam

  • Alufest
  • Ponzio
  • Alior Bank
  • Orlen Oil

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2014 - 2018 Wiesław Pomorski | Informacje RODO

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem